Przez góry i wiadukty wysokie
1   892   16  
Przez góry i wiadukty wysokie
Lajon