Ruchliwy poranek
6   395   36  
Ruchliwy poranek
RasiuM
EP07-442
7   373   24  
Suka z drewnem
3   340   17  
Suka z drewnem
RasiuM
Niemrawy, górski poranek
3   502   18  
Niemrawy, górski poranek
RasiuM
Poranek na Przełęczy Sieniaw ...
1   636   23  
Poranek na Przełęczy Sieniaw ...
RasiuM
SU46-047
4   1064   16  
Trapez z Kormoranem
1   620   9  
Trapez z Kormoranem
RasiuM
Pod górkę w Żukowicach
0   879   15  
Pod górkę w Żukowicach
RasiuM
Karpaty o wschodzie słońca
1   839   7  
Karpaty o wschodzie słońca
RasiuM
Wyższy standard "Kormorana"
5   1447   8  
Wyższy standard "Kormorana"
RasiuM
EP07-338
2   942   10  
EP07-338
janiezbedny
EP07-408
4   988   8  
EP07-408
janiezbedny
EU07A-003
1   788   3  
EU07A-003
janiezbedny
EP07-1038
6   966   5  
EP07-1038
janiezbedny
EU07-443
6   891   10  
EU07-443
janiezbedny
EP07-1043
0   710   1  
EP07-1043
janiezbedny
EP07-312
10   991   8  
EP07-312
janiezbedny