ET41-001
1   179   8  
Pewnego ranka
0   155   6  
Pewnego ranka
Piotr Kaczorowski