Aktor drugiego planu
5   1015   25  
Aktor drugiego planu
UOP
Fiat z burakami
9   1345   28  
Fiat z burakami
UOP
Tarabajło z burakami
7   960   14  
Tarabajło z burakami
UOP
Kolejka do skupu
5   1160   18  
Kolejka do skupu
UOP
Baboszewska pryzma
3   1149   13  
Baboszewska pryzma
UOP