Wjazd do Wrześcia
4   499   17  
Wjazd do Wrześcia
ibrylka
Spóźniłem się na jesień . ...
6   1678   8  
Spóźniłem się na jesień . ...
Barnim