ST44-358+1099
2   1355   7  
ST44-358+1099
Kolins
Zadymka
3   879   5  
Zadymka
Jacek Jurkun
Studnia
1   887   4  
Studnia
SU45-164
SA133-009
9   1216   9  
SA133-009
SU45-164