2М62У-0203
0   238   10  
2М62У-0203
Piotr Kaczorowski