TEM2-243
0   312   24  
TEM2-243
MNK
E186-139
0   1459   0  
E186-139
MNK
EP07-391
1   1440   0  
EP07-391
MNK