SU45-215 w Nasielsku
4   218   13  
SU45-215 w Nasielsku
UOP